Disclaimer

Disclaimer

Dajo International BV (Kamer van Koophandel: KvK 18054273), hierna te noemen Dajo International BV, verleent u hierbij toegang tot www.dajo.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Dajo International BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.dajo.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Dajo International BV.

Beperkte aansprakelijkheid

Dajo International BV spant zich in om de inhoud van www.dajo.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.dajo.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dajo International BV.

Voor op www.dajo.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dajo International BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dajo International BV .

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dajo International BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.